OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Za laramusic.com - Gain d.o.o.; Ivanje selo 2, 1381 Rakek; Tel. 041 577 301; e-pošta: info[at]gain.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje e-mesečnika in obvestil medijem na e-naslove prijavljenim posameznikom.
- Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
- Uporabniki osebnih podatkov: izključno Gain d.o.o..
- Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne institucije.
- Obdobje hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo, dokler pri posamezniku obstaja jasno izražen interes po prejemanju e-mesečnika ali obvestil o izobraževalnih dogodkih, oz. do preklica privolitve.

Pravica posameznika do dostopa, popravka, preklica in izbrisa osebnih podatkov: Posameznik lahko od upravljavca (pisno ali po e-pošti) kadarkoli zahteva vpogled, popravek ali izbris osebnih podatkov.

Pravica do preklica privolitve: Privolitev k obravnavi osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu
(naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip[at]ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Drugo:
- zagotovitev osebnih podatkov ni niti zakonska, niti pogodbena obveznost. Posamezniki posredujejo upravljavcu osebne podatke izključno na lastno željo in skladno z lastnim interesom.
- Upravljavec ne izvaja ali uporablja avtomatiziranega odločanja na podlagi pridobljenih osebnih podatkov.